Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Everbr.b

Verbredingscursus Engels / Broaden your English

Verbredingscursus Engels / Broaden your English
Cursuscode: Everbr.b

Deze cursus is bedoeld voor mensen die de basis van het Engels achter de rug hebben. Zowel als vervolg voor cursisten van onze Opfriscursus Basis Engels als voor nieuwe cursisten die al een eind op weg zijn in A2+ niveau. We maken een selectie uit met name de latere units uit de methode Roadmap A2+. Deze methode biedt allereerst communicatief Engels in combinatie met de grammatica en woordenschat die daarbij nodig zijn. Denk aan praktische dingen als het beschrijven van mensen en dingen, je mening geven, etc. Om het Engels te verbreden zullen we dit aanvullen met training van vaardigheden als lezen, luisteren en schrijven. Bijvoorbeeld om hoofdzaken uit een artikel te halen, een informele e-mail te schrijven, etc. U leert niet alleen tijdens de lessen, maar ook daarbuiten, omdat na iedere les huiswerk volgt.

Het is nodig om een instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te laag of te hoog voor u is. U kunt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen om thuis op de computer te doen vòòr vrijdag 4 september 2020. Stuur een e-mail met als verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl.
Heeft u al eerder de Opfriscursus Basis Engels of Engels 3 van de Volksuniversiteit Delft succesvol afgerond, dan hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen. Alleen als de cursus NIET doorgaat vanwege te weinig cursisten, dan krijgt u één week voor de startdatum bericht.

This course is for people who can build on the basics to move forward. For example, students of our basic English Refresher Course or new students who are already at A2+ level but far from the start of this level. That's why we have to use several of the chosen units from Roadmap A2+. You will learn communicative English in combination with the grammar and words you need for it. Think of practical things like describing people and things, giving your opinion, etc. To broaden your English we will add exercises to develop skills like reading, listening and writing. For example, to find main ideas in an article, to write an informal email, etc. Not only do you learn in class, but outside class as well, because there is homework after each lesson. 

To see if the level of this course is not too low or high for you, it is necessary to take a test. It's an online test that you take at home on your own computer before Friday 4 September. You can ask for the test right now. Send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test. 

When you already successfully finished the Basic English Refresern course or English 3 at the Volksuniversiteit Delft before it is not necessary to take the test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson. Only if the course can NOT take place, you will get an email a week before the starting date to let you know that there are not enough people.

Dinsdag 15 september 2020
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 20:35 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 299,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boeken: Roadmap A2+ Student's Book , Roadmap A2+ Workbook with key (klik hier voor meer informatie)
20:35 - 22:05
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan