Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: Ecom.b

Communicatief Engels / Communicative English

Communicatief Engels / Communicative English
Cursuscode: Ecom.b

Voor deze cursus communicatief Engels gebruiken we de units aan het begin van het boek Keynote Intermediate. Zowel in de lessen zelf als daarbuiten voor huiswerk. In deze cursus ligt de nadruk op gesproken Engels, luistervaardigheid en woordenschat rondom interessante onderwerpen die geschikt zijn voor discussie en presentatie. Daarnaast komt ook nog wat praktisch taalgebruik aan bod. Deze cursus is geschikt voor mensen die al een goede kennis en beheersing hebben van de Engelse taal. Als die nog verbeterd moeten worden, dan is er voor u eerst de Verbredingscursus. Grammatica wordt namelijk niet uitgebreid behandeld in de lessen. Al zijn er wel onderdelen uit het boek die hierover gaan die met al enig niveau als zelfstudie te doen zijn.

Het is nodig om een instaptoets te doen om te kijken of het niveau van deze cursus niet te hoog voor u is. U kunt de instaptoets gelijk per e-mail aanvragen om thuis op de computer te doen vòòr vrijdag 4 september 2020. Stuur een e-mail met als verzoek online instaptoets Engels naar info@vudelft.nl.
Heeft u al eerder de cursus Engels 5, Engels 6 of de Verdiepingscursus Engels van de Volksuniversiteit Delft succesvol afgerond, dan hoeft u voor deze cursus geen instaptoets te doen.

Als de cursus voldoende cursisten heeft om door te gaan, wordt u geacht de boeken voor aanvang van de cursus zelf aan te schaffen. Alleen als de cursus NIET doorgaat vanwege te weinig cursisten, dan krijgt u één week voor de startdatum bericht.

For this course in communicative English we wil be using units at the beginning of the book Keynote Intermediate. Both in class and outside as some homework. In this course the focus will be on spoken English, listening and words having to do with interesting topics that are suitable for discussion and presentation. In addition there's some attention to practical language. A good knowledge and command of English is necessary for this course. If you need to improve these things, there's our Broaden your English course to take first because grammar will not be discussed in detail. The books does, however, offer sections for people to work on their grammar as self-study, but only if your knowledge and command is already good.

To see if the level of this course is not too high for you, it is necessary to take a test. It's an online test that you take at home on your own computer before Friday 4 September 2020. You can ask for the test right now. Send an email to info@vudelft.nl with the title request online English test.

When you already successfully finished English 5, English 6 or the In-depth English course at the Volkuniversiteit Delft before, it is not necessary to take the test.

If the course gets enough people to start, please don't forget to buy the books before the first lesson. Only if the course can NOT take place, you will get an email a week before the starting date to let you know that there are not enough people.

Dinsdag 15 september 2020
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 18:50 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 299,00
Mw. N.D. (Natascha) Sewnandan
Boek: Keynote Intermediate, Student's bool + DVD ROM (klik hier voor meer informatie)
18:50 - 20:20
Locatie: Stanislascollege (klik hier voor de adresgegevens)
N.D. (Natascha) Sewnandan
N.D. (Natascha) Sewnandan